Fotogaléria

Juniáles 2015

Za pomoci sponzorov, obecného úradu a únie žien sme zorganizovali krásne sobotňajšie popoludnie v príležitosti dňa detí, matiek a otcov.